< Terug naar het overzicht

Ventileren: hoe slimme CO2-meters u helpen aan een veilig binnenklimaat

Nieuws

Veiligheid

Zorg

Januari 2022

Leestijd 3 min.

Inmiddels is het twee jaar geleden dat Nederland in aanraking kwam met het coronavirus. Op dat moment had niemand kunnen bedenken wat voor impact COVID-19 ging hebben. Desinfecteren en ontsmetten namen de overhand. Maar ook het juist ventileren van binnenruimtes ging een belangrijkere rol spelen. Want hoe kon ervoor worden gezorgd dat er binnen scholen, gemeentes en wachtkamers van huis- en tandartsen een gezonde leer-, werk- en/of leefomgeving werd gecreëerd?

Maatregelen binnenruimtes

Voor vrijwel het merendeel van de binnenruimtes zijn nog steeds speciale maatregelen van kracht. En dit heeft gevolgen voor hoe om te gaan met technische installaties, zoals de ventilatie, koeling en verwarming. Scholen moeten speciale maatregelen treffen, maar bijvoorbeeld ook gemeentehuizen, dokters- en tandartspraktijken vallen onder deze extra regels.

Natuurlijke ventilatie

Wat moet u dan doen? Er zijn een aantal acties die u kunt ondernemen om de besmettingen binnen deze gebouwen zo laag mogelijk te houden:

  • Binnenruimtes regelmatig ventileren door ramen en deuren gedurende 10 tot 15 minuten tegen elkaar open te zetten.
  • Een onafhankelijk expert inschakelen om het ventilatiesysteem na te kijken. Voldoet deze aan de eisen van het Bouwbesluit? Dat checkt u hier.
  • Daarnaast kunt u met deze expert overleggen of het plaatsen van roosters boven de aanwezige ramen een alternatief voor het natuurlijk ventileren biedt.
  • En let op: vermijd het gebruik van zwenkventilatoren en mobiele airconditionings, die een luchtstroom van persoon tot persoon kunnen veroorzaken.

KPN Omgevingsmonitoring

Naast bovengenoemde natuurlijke ventilatiesystemen, zijn er ook andere oplossingen om het binnenklimaat te beheersen. KPN heeft daar de KPN Omgevingsmonitoring voor ontwikkeld. Dit is een IoT-totaaloplossing die u in staat stelt om in binnenruimtes een gezonde leer-, werk- en/of leefomgeving te creëren.

Door gebruik te maken van de slimme CO2-meters worden uw binnenruimtes 24/7 gemonitord. Vervolgens worden de meetgegevens vastgelegd in een beheerportaal. Hierdoor ontstaat er een betrouwbaar inzicht in de luchtkwaliteit in gebouwen en ruimtes, waardoor er tijdig kan worden ingegrepen door te ventileren óf de ruimte te verlaten.

Leraren kunnen op een device in de klas (kastje aan de muur met stoplichtfunctie) heel eenvoudig het klimaat in de gaten houden en hoeven tijdens het lesgeven niet telkens op een App te kijken. Brandt de groene led, prima. Gele led, ventileren. Rode led, ruimte verlaten!

Daarnaast kunt u de rapportages uit de KPN Omgevingsmonitoring bijvoorbeeld ook gebruiken om investeringen te onderbouwen, budgetten vrij te maken of subsidie aan te vragen voor de aanleg van bijvoorbeeld ventilatiesystemen.

Wist u dat Clear Mind de leverancier is van de slimme CO2-meters van de KPN Omgevingsmonitoring?

Werkt u in het onderwijs, bij de gemeente, ziekenhuis, huis- of tandarts en bent u benieuwd welk voordeel de slimme CO2-meters van de KPN Omgevingsmonitoring uw organisatie kan bieden? Clear Mind IT Consultancy gaat graag met u in gesprek over de oplossing. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op

Clear Mind Regisseurs

Hein Wuite

Salesmanager