Algemene
voorwaarden

Per 01-10-2020 hanteert Clear Mind IT consultancy de NLdigital voorwaarden voor nieuwe overeenkomsten.

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Clear Mind IT consultancy en afnemer van onze producten of diensten. Het betreft de regels over zaken als betaling, levertijd, garantie en geschillen, welke gelden tussen Clear Mind IT consultancy en de afnemer.

Per 01-12-2020 zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden staan op onze website:

Voor aanbiedingen en overeenkomsten afgesloten in de periode tot en met 30-11-2020 blijven de voorwaarden van destijds van toepassing. Ook deze zijn te vinden op onze website.


Clear Mind Regisseurs

Clear Mind IT Consultancy